Wie macht wil, moet haar niet tonen

Vuur en water

In de vierde eeuw voor Christus, verborgen in de staat Lu, lag het district waarover hertog Chuang regeerde. Het district, hoewel klein, gedijdde buitengewoon goed onder de voorganger van Chuang. Maar sinds de benoeming van Chuang op deze post, waren de zaken aanzienlijk verslechterd.

Verbijsterd door de droevige gang van zaken, ging Chuang op weg naar de Han-berg om de wijsheid van de grote meester Mu-sun te zoeken. Toen de hertog bij de berg aankwam, trof hij de grote meester vredig aan op een kleine rots die uitkeek over de aangrenzende vallei. Nadat de hertog zijn situatie aan Mu-sun had uitgelegd, wachtte hij met ingehouden adem tot de grote meester zou spreken. In tegenstelling tot Chuangs verwachting fluisterde de meester echter geen woord. In plaats daarvan glimlachte hij zacht en gebaarde hij naar de hertog hem te volgen.

Zwijgend liepen ze totdat voor hen de Tan Fu-rivier lag, waarvan het einde niet te zien was, zo lang en breed. Na bij de rivier te hebben gemediteerd, ging Mu-sun op weg om een ​​vuur te maken. Toen het eindelijk was aangestoken en de vlammen gloeiden, liet de meester Chuang naast zich zitten. Daar zaten ze uren achter elkaar terwijl het vuur tot diep in de nacht schitterend brandde.

Met het aanbreken van de dag, toen de vlammen niet meer dansten, wees Mu-sun naar de rivier. Toen, voor het eerst sinds de komst van de hertog, sprak de grote meester: “Begrijp je nu waarom je niet in staat bent te doen zoals je voorganger deed – om de grootsheid van je district te behouden?” Chuang keek verbijsterd; hij begreep nu niet beter dan voorheen.

Langzaam omhulde schaamte de hertog. “Grote meester,” zei hij, “vergeef me mijn onwetendheid, want de wijsheid die u geeft kan ik niet bevatten.” Mu-sun sprak toen voor de tweede keer. ‘Bedenk, Chuang, over de aard van het vuur zoals het gisteravond voor ons brandde. Het was sterk en krachtig. De vlammen sprongen omhoog terwijl ze dansten en huilden van ijdele trots. Geen sterke bomen of wilde beesten hadden zijn machtige kracht kunnen evenaren. Met gemak had het alles kunnen overwinnen wat op zijn pad lag. ‘In tegenstelling, Chuang, denk eens aan de rivier. De rivier begint als een klein beekje in de verre bergen. Soms stroomt het langzaam, soms snel, maar altijd vaart het naar beneden, met de lage grond als koers. Het doordringt gewillig elke scheur in de aarde en omarmt gewillig elke spleet in het land, zo nederig is zijn aard. Als we naar het water luisteren, is het nauwelijks te horen. Als we het aanraken, kan het nauwelijks worden gevoeld, zo zachtaardig is zijn aard. “Maar wat blijft er uiteindelijk over van het eens zo machtige vuur? Slechts een handvol as. Want het vuur is zo sterk, Chuang, dat het niet alleen alles vernietigt wat op zijn pad ligt, maar uiteindelijk ten prooi valt aan zijn eigen kracht en wordt verteerd. Zo is het niet met de kalme en stille rivier. Want zoals het was, zo is het, zo zal het altijd zijn: voor altijd stromend, dieper, breder, steeds krachtiger terwijl het naar de onpeilbare oceaan reist, leven en levensonderhoud voor iedereen.”

Na een moment van stilte wendde Mu-sun zich tot de hertog. ‘Zoals het is met de natuur, Chuang, zo is het met heersers. Want zoals het geen vuur is maar water dat alles omhult en de bron van het leven is, zo zijn het niet machtige en gezaghebbende heersers, maar heersers met nederigheid en diepe innerlijke kracht die de harten van de mensen veroveren en bronnen van voorspoed zijn voor hun staten. Denk na, Chuang,’ vervolgde de meester, ‘over wat voor soort heerser je bent. Misschien ligt daar het antwoord dat je zoekt.”

Als een bliksemflits greep de waarheid het hart van de hertog. Niet langer trots maar beschaamd en onzeker keek hij op met zijn verlichte oog. Chuang was nu voor iedereen blind, behalve voor de opkomende zon boven de rivier.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s