Beeldverhalen

Voorlichting over psychische problemen is vaak ingewikkeld of niet te begrijpen. Dat geldt voor jongeren en ouders in het algemeen, maar zeker voor jongeren met een migratie- of vluchtelingenachtergrond. Daardoor kunnen hun problemen onopgemerkt blijven. Beeldverhalen zijn een middel om de kennis en het begrip van deze jongeren en ouders over veelvoorkomende psychische problemen te verbeteren.

Breed inzetbare verhalen

Huisartsen, wijkteams, scholen en jeugdhulpverleners kunnen de beeldverhalen en animaties gebruiken. Bijvoorbeeld om kinderen en hun ouders uit te leggen wat ADHD of autisme is. En wat zij kunnen doen om hun kind met een gedragsstoornis of depressie te helpen.

Jongeren waren direct betrokken bij de ontwikkeling van deze verhalen, ze sluiten dan ook goed aan bij hun leefwereld.

Het Kenniscentrum werkt voor deze beeldverhalen samen met Pharos en Levvel. De kennis uit de praktijkstandaarden van het Kenniscentrum vormt de basis voor de verhalen. Een projectteam en een klankbordgroep die verschillende culturele achtergronden vertegenwoordigt, hebben kernboodschappen geformuleerd die voor deze jongeren en ouders van belang zijn. Een illustrator heeft hierbij passende beeldverhalen en animaties gemaakt. Vervolgens hebben tien jongeren met een migratieachtegrond de beeldverhalen getest.


De beeldverhalen

Dani heeft ADHDAlisa heeft een depressie


Isaac heeft een gedragsstoornis


Sama heeft iets ergs meegemaakt en heeft daar last van.Wat kan ze doen?