Werken aan en met de sociale basis

Stappenplan wijkgericht werken voor gemeenten

Gemeenten stellen steeds vaker de vraag hoe zij wijkgericht werken het best vorm kunnen geven in hun gemeente. Waar moet ik beginnen? Hoe werken bestuurders, ambtenaren en professionals in de wijk met een brede blik? Hoe betrek ik daarbij de inwoners en hoe geef ik wijkgericht werken een plek in de inkoop?

Het stappenplan bevat handvatten voor de inrichting van de toegang om wijkgericht werken vorm te geven. In deze publicatie worden opgedane inzichten gedeeld en praktische handvatten gegeven voor het organiseren van wijkgericht werken. Écht wijkgericht werken vraagt om een andere manier van denken, handelen en gedrag binnen de lokale context. Deze brochure beoogt daarbij te inspireren!

Over de aanpak weten we vooraf één ding zeker: de gemeenten en partijen in de wijk werken samen vanuit de behoeften van de inwoners. We onderscheiden vier stappen in de aanpak:

  1. Maak een wijkanalyse en stel prioriteiten
  2. Bepaal de startpositie
  3. Maak kernkeuzes
  4. Start met wijkgericht werken

De auteur, Peter Paul J. Doodkorte is senior-adviseur bij Vondel & Nassau, een landelijk werkend adviesbureau voor overheden en organisaties werkzaam binnen het sociaal domein. Meer van zijn blogs en ideeën zijn te vinden op Verruim de horizon, De kracht van het alledaagse en Inspirituals

Peter Paul Doodkorte is een van de (acht) regioadviseurs die samen het landelijk werkende Regioteam Opdrachtgever-/opdrachtnemerschap Wmo en Jeugdwet vormen. Het Regioteam ondersteunt gemeenten én aanbieders bij het werken volgens de bedoeling en opereert namens het Ketenbureau i-Sociaal Domein dat wordt aangestuurd door een Stuurgroep Hierin hebben naast de zorgbranches (Actiz, GGZ Nederland, Jeugdzorg Nederland, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en Valente) ook vertegenwoordigers vanuit de gemeenten, de VNG, en VWS, als stelselverantwoordelijke, zitting hebben. De regioadviseurs beschikken over een breed palet aan producten en diensten, instrumenten, opleidingen en praktijkvoorbeelden. Daarnaast hebben ze toegang tot een groot netwerk van experts, ervaringsdeskundigen en een rechtstreeks lijntje met ‘Den Haag’.

Vanuit zijn rol als Regioadviseur heeft Peter Paul bijgedragen aan de totstandkoming van deze publicatie.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s