Uniforme betaaltitel sociaal domein

De sector overstijgende betaaltitel moet er (snel) komen!

Een belangrijke randvoorwaarde voor passende zorg is een passende bekostiging. Die biedt ruimte aan veldpartijen om het leveren van zorg én de organisatie van zorg te vernieuwen. Het draagt bij aan het voorkomen van duurdere (vervolg)zorg, helpt zorg dichter bij mensen thuis te organiseren en zorg te vervangen door andere – betere – zorg. De huidige schotten in de financiering en bekostiging van de zorg zijn daarvoor nu nog te veel een belemmering.

Het beter op elkaar aansluiten van de bekostiging van verschillende zorg over de sectoren is daarom nodig. Het betrekken van de Wmo en/of Jeugdwet bij de sector overstijgende betaaltitel is daarbij van grote meerwaarde. Het moet immers niet uitmaken of zorg vanuit (deelsectoren binnen de) Jeugdwet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz) wordt gefinancierd of bekostigd. Dit geldt zowel tussen zorgaanbieders uit verschillende sectoren als binnen (een combinatie van) sectoren. De belangstelling voor de sector overstijgende betaaltitel is dan ook terecht!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s