Onvoorwaardelijke liefde en steun, altijd!

De Alliantie Burgervoogdij

De Alliantie Burgervoogdij vindt dat te veel kinderen die jeugdhulp krijgen onder voogdij staan van een gecertificeerde instelling voor jeugdbescherming. De Alliantie wil dat het binnen vijf jaar vanzelf spreekt om bij een gezagsbeëindiging eerst te kijken of iemand in de omgeving van de jeugdige de burgervoogdij op zich wil nemen. Dat is de missie van de Alliantie Burgervoogdij.

Danny over zijn voogd Bouke: “’Ja weet je, hij heeft wel de voogdij over mij en hij moet wel bijvoorbeeld zakelijke dingen regelen, handtekeningen zetten. In mijn ogen is hij gewoon echt een vriend. Ik heb zo’n hechte band met hem opgebouwd toen ik jong was, zoiets kun je niet meer breken”.

De Alliantie Burgervoogdij werkt aan van deze missie door:

  • De zichtbaarheid en bekendheid van de burgervoogd te vergroten en de opgedane inzichten uit het SWING-project De burgervoogd in ere hersteld?! breder te verspreiden via de website, publiciteit en campagnes. Klik hier voor de resultaten van dit SWING-project  op de website Nieuwe Jeugdbescherming van het Nederlands Jeugdinstituut. Klik hier om ook een interview over dit project te lezen.
  • Meer ervaringen op te doen door nieuwe projecten op te zetten in samenwerking met gemeenten en gecertificeerde instellingen voor jeugdbescherming.
  • Ervaringen uit de praktijk te verzamelen en te ontsluiten voor andere belangstellenden.
  • Te lobbyen voor ondersteunende regelgeving, zodat burgervoogden op dezelfde regelingen een beroep kunnen doen als ouders en er een regeling tot stand komt voor bijkomende of onverwachte kosten.
  • Het ondersteunen van (aspirant)burgervoogden, door het inrichten en uitvoeren van een helpdesk waar zij terecht kunnen voor inhoudelijke en juridische expertise.
  • Een platform en community te vormen voor (aspirant)burgervoogden en personen die de missie ondersteunen.
Marinette over haar voogd Gio: “Hij is meer dan een echte vader voor mij. Hij is iemand die echt goed voor mij zorgt. En waar ik om geef. Hij is degene die ik alleen maar echt goed vertrouw”.

Doe mee

Zie jij de meerwaarde van burgervoogdij voor kinderen, jongeren en samenleving? Wil jij bijdragen aan het in ere herstellen van deze vorm van burgerparticipatie? Doe mee! Dat kan op verschillende manieren.


Burgervoogdij op sociale media

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s