Een geheim van de kaars

Het gebeurde op een avond, dat vele, vele nachtvlinders bij elkaar kwamen in een park, vlinders van nabij en ver, uit alle vier de windstreken. Zij zaten op twijgen, grassprieten, bloemen die al bijna in slaap waren, zij schommelden zij aan zij op de brede bladeren van de zwaardlelie, en ze keken naar hun eigen beeld in de donkere spiegel van het meertje.

“Mijn vrienden”, zei de oudste, “we zijn hier bijeen gekomen, omdat het tijd is, dat wij te weten komen waarin het geheim van de kaars bestaat. Jullie allen kennen haar, de raadselachtige, jullie gedachten en jullie harten omcirkelen haar ononderbroken. Maar wie van jullie kan mij vertellen waarom hij haar zo lief heeft, wat is het bijzondere van de brandende kaars?”

Toen niemand antwoord gaf, vervolgde hij: “Wij moeten een verkenner sturen, iemand met goede vleugels en nog betere ogen, en die moet ons dan vertellen wat hij ontdekt heeft. Wie van jullie wil gaan?”

Er meldde zich een vlinder die bekend stond om zijn grote bekwaamheid, hij vloog over omheiningen en struiken, over tuinen en langs bomen, tot het paleis en tot het raam, waarachter – juist nu in de avond – een kaars was ontwaakt. De brandende kaars! Een beven ging door onze nachtvlinder heen toen hij de lichtende mocht zien.

Als dronken wankelde hij: maar toen vermande hij zich, herinnerde zich zijn opdracht, en omdat hij een sterke wil bezat en ook eerzuchtig was, lukte het hem langs het raam te vliegen waarachter het wondere licht brandde. Ja, de kleine dappere vermocht zelfs nog meer: hij liet zich niet verblinden door de glans, zijn ogen waren scherp, en zo kon hij enkele bijzonderheden van de gedaante en de kleur van de kaars herkennen. Was het mogelijk om hierop niet trots te zijn? Tijdens zijn vlucht terug herhaalde hij stilletjes wat hij had gezien, om beslist niets te vergeten.

Ongeduldig wachtten zijn vrienden en toen hij terugkwam, werd hij meteen omringd.

“Wat heb je gezien? Hoe was zij? Hoe voelde je je?…” En hij vertelde. Maar hoe was dat mogelijk? Hoe veel woorden hij ook vond om haar, de lichtende, de gevaarlijke, de door legenden omgeven geheimzinnige te beschrijven, en hoe langer hij sprak, des te duidelijker voelden de anderen en des te duidelijker voelde hij zelf, dat de kaars ondanks alles wat hij wist haar mysterie niet had prijs gegeven.

”Wat je ons daar vertelt”: zei de oudste nachtvlinder, ”is zeker wel juist, maar het is niet wat wij zoeken, het kan ons niet helpen, een ander moet er heen gaan. ”

En zo probeerde een tweede vlinder zijn geluk. Hij was nog dapperder dan zijn voorganger, hij drong door tot de rand van de lichtcirkel van de vlam, hij om fladderde het licht, zo lang, totdat hij overtuigd was, dat hij alle details van boven tot beneden, en van achteren tot voren had waargenomen en in zijn geheugen geprent. En toen vloog hij terug. Maar ook zijn beschrijving, hoe uitvoerig ook, was uiteindelijk niet overtuigend en toen hij uitgesproken was, zei de oudste: ”Ook voor deze boodschapper bleef de toegang tot het mysterie gesloten. Wat nu? ”

Toen meldde zich een vlinder, een onbekende, niemand had hem eerder gezien, en men wist niet waar hij vandaan kwam, hij zei: “Komt allen met mij, ik wil het mysterie voor jullie en met jullie doorgronden”.

En hij vloog over omheiningen, struiken en tuinen tot hij bij het paleis aankwam, en de anderen volgden hem.

Toen het venster in zicht kwam en in het venster de lichtende kaars, vloog deze onbekende vlinder – zo vlug als hij maar kon – direct op de kaars af en stortte zich zonder enig aarzelen met gespreide vleugels in de vlam. Voor een heel kort moment vlamde hij op, was als gehuld in een gouden gloed, en was hierna niet meer te zien. Hij was verbonden met het licht, eeuwig één geworden met het licht.

“Hij alleen kent het mysterie van de kaars”: zei – na een tijd van zwijgen – de oude nachtvlinder, die met zijn volk vanaf een zekere afstand het wondere schouwspel had gadegeslagen, “maar wie door de sluier heen is gegaan tot in het binnenste van het mysterie, keert nooit meer terug, en zijn lippen blijven verzegeld. Wie echter terugkomt en spreekt is niet door de sluier heengegaan en is nog geen werkelijk wetende.
 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s