Van GGz naar Wlz

Wlz

  • Infor­matiefilmpjes overgang ggz naar Wlz

Mensen die hun leven lang intensieve geestelijke gezondheidszorg nodig hebben, kunnen vanaf 2021 toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg, de Wlz. Het is belangrijk dat er bij de overheveling veel aandacht is voor het perspectief van de mensen die de zorg krijgen: wat betekent deze overheveling voor hen? Het ministerie van VWS publiceerde filmpjes en informatiekaarten om betrokkenen op een eenvoudige wijze te informeren.

Het ministerie van VWS heeft op een speciale website allerlei informatiemateriaal beschikbaar gesteld rondom de overheveling naar de Wlz. Naast informatiefilmpjes, zijn er ook informatiekaarten beschikbaar die extra informatie bieden.

Overgang ggz-cliënten naar Wlz: aanvragen van een Wlz-indicatie

Overgang ggz-cliënten naar de Wlz: beschermd wonen

Overgang ggz-cliënten naar Wlz: als u langer dan drie jaar in een ggz-instelling woont

Overgang ggz-cliënten naar Wlz: vanuit verblijf + behandeling

Alle filmpjes en kaarten zijn te bekijken of te downloaden op https://www.informatielangdurigezorg.nl/ggz-naar-wlz/professionals/communicatie

De kern van de zorg is dat mensen die de zorg nodig hebben hun leven zo goed mogelijk kunnen leiden.

Zorg vanuit mensen

Nog belangrijker dan de soepele overgang naar de Wlz, is de vraag hoe we ervoor kunnen zorgen dat mensen die langdurig met psychische problemen te maken hebben, een betekenisvol leven kunnen leiden. Dat de zorg die mensen krijgen écht aansluit bij wat zij nodig hebben en perspectief geeft. LOC nam initiatief, bracht vele partijen om tafel en startte hierover het gesprek. Wat bleek? Zij waren het unaniem eens dat we in de zorg moeten beginnen bij de waarden van mensen. Een brede vernieuwing van de langdurige ggz-zorg is nodig. Op basis van signalen van mensen die zorg krijgen, signalen van cliëntenraden en andere betrokkenen geven we nu vervolg aan de eerste verkenning. En maken we een voorstel hoe we de zorg kunnen organiseren vanuit de mensen die zorg nodig hebben. Volg de ontwikkelingen via de media van LOC!

Meer weten?

Bron: clientenraad.nl 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s