Verplichte ggz

wvggz

Sedert 1 januari 2020 is de nieuwe Wet verplichte ggz van kracht. Deze wet regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg.

In vogelvlucht

De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg in vogelvlucht:

 1. Wanneer het gedrag van een persoon als gevolg van zijn psychische stoornis leidt tot ernstig nadeel voor zichzelf en/of anderen, dan biedt de Wet verplichte ggz de mogelijkheid tot het opleggen van verplichte zorg.
 2. Vormen van verplichte zorg zijn bijvoorbeeld het toedienen van medicatie, insluiten of het uitoefenen van toezicht op de patiënt. Dit kan overal waar de persoon is, zowel bij de patiënt thuis, poliklinisch of klinisch.
 3. Diegene die verplichte zorg thuis of poliklinisch krijgt, kan zo dichter bij zijn familie en vrienden zijn en blijven deelnemen aan de samenleving.
 4. Wanneer verplichte zorg in de eigen omgeving echt niet kan, dan is opname in een accommodatie ook mogelijk.

Uitgangspunten

De uitgangspunten zijn als volgt:

 • Verplichte zorg alleen als het echt niet anders kan.
 • Naasten van de patiënt worden betrokken.
 • Bevorderen van deelname aan het maatschappelijk leven.
 • en te allen tijde wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen en voorkeuren van de patiënt.

Hoe krijg je zorg

Wanneer je denkt dat iemand ondersteuning, zorg of verplichte zorg nodig heeft dan kan er bij het college van burgermeesters en wethouders hiervan melding worden gedaan. Eenieder mag zo’n melding doen.

De gemeente start hierop een zogeheten verkennend onderzoek. Binnen twee weken bepaalt de gemeente of deze melding. Aanleiding is om bij de officier van justitie een verzoek te doen voor de aanvraag van een zorgmachtiging.

De Wet verplichte GGZ kent twee procedures. Een Zorgmachtiging en een Crisismaatregel.  Bij beide procedures moet altijd een onafhankelijke psychiater betrokken zijn. Deze expert beoordeelt de situatie en schrijft altijd een medische verklaring.

De officier van justitie beslist of een aanvraag voor de machtiging wordt gedaan. Wanneer hij positief beslist, wijst hij een geneesheer-directeur aan. De geneesheer-directeur is verantwoordelijk voor het doen aanleveren van onder andere het Zorgplan en de medische verklaring.

De Crisismaatregel

Als er ‘acuut gevaar’ dreigt moet snel worden gehandeld. Dit kan door een crisismaatregel. Alle vormen van verplichte zorg kunnen hierbij door de burgemeester worden opgelegd. Voorafgaand aan de crisismaatregel kan tijdelijk verplichte zorg worden geleverd.

Dus waarom de wet verplichte ggz?

De wet:

 • Bepaalt hoe je kunt ingrijpen als een patiënt gedrag vertoont dat leidt tot ernstig nadeel als gevolg van zijn psychische stoornis.
 • Zorgt ervoor dat de rechten van de patiënt altijd op één staan.
 • Benadrukt de zorgvuldigheid waarmee we moeten handelen als we een patiënt zijn of haar vrijheid ontnemen of gedwongen behandelen.

GGz Centraal laat in deze animatiefilm zien wat de wet zoal kan inhouden. Deze animatiefilm is in nauwe samenwerking tussen GGz centraal en Fiks Film ontwikkeld.

Ook deze animatie van het ministerie van VWS legt het kort en krachtig uit:

 

Mindmap

In samenwerking met burgemeesters en partners in het zorg- en veiligheidsdomein is een mindmap van opnamewet naar verplichte zorg ontwikkeld.

mindmap

Dit bestuurlijk handelingskader geeft in een oogopslag de belangrijkste veranderingen weer en is hier ook te downloaden: Mindmap Van Opnamewet naar Verplichte Zorg

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s