Van beheersen naar beschermen

  • Beschermd Wonen kan vaker in thuissituaties

Beschermd_Wonen

Mensen met psychiatrische en sociaal-maatschappelijke problemen kunnen hun zelfstandigheid vaker behouden als passende ondersteuning in de thuissituatie sneller beschikbaar is. Om dit te bereiken moeten gemeenten samen met andere partijen onder meer nieuwe betaalbare woningen regelen.

Taak Beschermd Wonen
Gemeenten hebben per 1 januari 2015 met andere taken ook de verantwoordelijkheid gekregen voor Beschermd Wonen. In Nederland maken ruim 20.000 mensen hiervan gebruik. Het gaat daarbij om mensen die niet zelfstandig kunnen wonen en dus toezicht en begeleiding nodig hebben.

Veranderen
Gemeenten willen deze taak goed uitvoeren. In nauwe samenwerking met zorgaanbieders, zorgverzekeraars en woningcorporaties moeten gemeenten daarvoor het volgende doen:

  • Toereikende dagbesteding, vrijwilligerswerk en betaald werk
  • Optimale ondersteuning van het sociale netwerk
  • Ondersteuning en zorg moeten dichtbij en snel beschikbaar zijn
  • Geschikte algemene voorzieningen
  • Nieuwe betaalbare woningen: in sommige regio’s zijn er extra, betaalbare woningen nodig

Gemakkelijk en flexibel
De intensiteit van de begeleiding moet gemakkelijker en op verantwoorde wijze flexibel kunnen worden ingezet. Wijkteams en ambulante behandelteams bieden hiervoor goede mogelijkheden. Het hebben van eigen woonruimte en maatschappelijk actief zijn brengen de broodnodige structuur in het dagelijks leven en dragen bij aan herstel.

Verantwoordelijkheid naar alle gemeenten
De verantwoordelijkheid voor Beschermd Wonen moet hiervoor van 43 centrumgemeenten naar alle gemeenten. De budgetten voor Beschermd Wonen zijn nu ongelijk over het land verdeeld. Daarvoor moet het geld vanaf 2017 eerlijk worden verdeeld via het Wmo-budget. Een lange overgangsperiode is nodig om wonen en ondersteuning voor deze uiterst kwetsbare groep anders te organiseren.

VNG onderschrijft visie
De VNG onderschrijft op hoofdlijnen de visie van de Commissie en zal met het Rijk in overleg treden om de noodzakelijke randvoorwaarden hiervoor te creëren

Rapport Van beschermd wonen naar een beschermd thuis (VNG, 12 november 2015)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s