Ivoren toren

Uit-de-Ivoren-toren

Ik keek vanaf het balkon van mijn Ivoren Toren naar de als mieren krioelende massa medewerkers ver onder mij op De Werkvloer. Een stralende morgen, een verkwikkend windje. Ik genoot.

Achter mij hoorde ik een gerucht en ik herkende de slepende tred van Con Trol de Thesaurier. Zonder om te kijken kon ik aan de zwaarte van zijn voetstappen inschatten hoeveel geld hij ditmaal op zijn rug meetorste. Hij moest twee maal rusten en op adem komen alvorens hij de hoek van mijn Magisterzaal had bereikt en met een zucht van verlichting de Omzet van Gisteren met luid geraas in De Bodemloze Schatkist stortte. Daarna veegde hij op het scorebord boven de schatkist met een natte doek Het Getal van Gisteren uit en schreef langzaam met blauw krijt in krullende tekens Het Getal van Vandaag op.

“Hoeveel?”

Hoewel Con Trol wist welk antwoord mij deugd zou doen, gebood zijn aangeboren en door genetische manipulatie verder versterkte Con-trollen-eerlijkheid hem altijd de waarheid te zeggen. Zei hij ‘Veel’ dan dreef mij dat tot razernij, bij ‘Heel Veel’ haalde ik mijn schouders op en een ‘Heel Erg Veel’ deed mij genoeglijk glimlachen.

“Heel Erg Veel”. Ik glimlachte genoeglijk.

Ooit had Con een poging gedaan mij te onderwijzen in de Leer der Getallen, maar dat had ik na een luttele spanne ongeïnteresseerd weggewuifd. Een Lang Getal was beter dan een Kort Getal, zoveel had ik wel onthouden. Én dat een Lang Getal langzamer lang werd naarmate het langer werd, en dat dat een Goed Teken was, dat ook. Ik draaide mij om, stapte van het balkon naar binnen en zag dat Het Getal langer was. Langer dan ooit. Mooi. Stake Holder kon tevreden zijn.

Een plots rumoer, dat kwam aanwaaien met de zachte bries, bracht mij terug op het balkon. Op De Werkvloer golfde plots de mensenzee heen en weer. Emoties dreven tegen de pylonen omhoog, onverstaanbaar in de diepte maar luid genoeg om te voelen. Die barbaarse loonslaven bezorgden mij de rillingen.

Ik leunde voorover en riep naar de verdieping onder mij “Wat is er gaande?” Het bleekvaal gezicht van Ad Junct staarde omhoog. “Ik weet het niet, MeHeer, ik vraag terstond” en ook hij boog zich vanaf zijn balkon omlaag. Het duurde een wijl, maar uiteindelijk leek Junct een antwoord te ontvangen. “Het is Hetzelfde Lied als vorige keer, MeHeer. De woedende Werkkrachten wensen Een Bonus.”

“Een Bonus? Maar dat ritueel hadden wij toch sinds heugenis afgeschaft?” sprak ik geërgerd. Voorgaande keren had ik, als het plebs weer te onrustig werd, enkele schepels Omzet met gulle hand over hun verhitte hoofden uitgestrooid, met een wonderbaarlijk rustgevend effect daar beneden. Maar de laatste keer dat ik dat gedaan had, had Con Trol mij er fijntjes op gewezen dat het effect van mijn generositeit was dat Het Getal korter werd. Korter! Door mijn toedoen! Wat zou Stake Holder wel niet zeggen als Hem dat ter ore zou komen?

“Roep direct Secreet Aris.”

“MeHeer?” Secreet leek in alles op een miezerige mottige petieterige prullerige pruillippige onderdanig kruiperige kobold, maar hij stak met zijn wijsheid en ervaring menig MeHeer naar de kroon. Edoch noch ik, noch de vele MeHeren voor mij, hadden iets van hem te duchten daar hij zorgvuldig geselecteerd was uit het geslacht der Ambitielozen.

“Doe iets!” Kijk, dit was nu de reden waarom ik, en ik alleen, en niemand anders, MeHeer was, in De Ivoren Toren zetelde, De Bodemloze Schatkist bewaarde. Omdat alleen ik in staat was om op het juiste moment tot moedig en doortastend handelen te bevelen en te bewegen.

“Hmmm…” sprak Secreet lijzig peinzend. “In vroeger dagen, toen Het Getal natuurlijk nog niet zo lang was als nu (ik straalde) maar toch al wel behoorlijk lang (ik fronste) hebben vorige MeHeren in plaats van Een Bonus, aan de goedgelovige goegemeente Een Optie gegeven.”

“Een Optie?”

“Ja, dat is De Belofte om in de toekomst Een Extra Grote Bonus te krijgen als Het Getal dan langer is geworden.”

“Maar dat maakt het toch alleen maar erger?”

“Dat lijkt maar zo, en Het Grauwe Gajes gelooft dat ook, maar tegen de tijd dat die toekomst aangebroken is heeft MeHeer al lang Het Getal korter gemaakt door Stake Holder een deel van Het Getal te geven. Én door extra Getal korter makende uitgaven te doen, zoals het bouwen van een nog hogere Ivoren Toren.”

“Aha, slim!”

Secreet Aris knikte: “Ja, en Het Gepeupel mort dan wel, maar omdat Stake Holder tevreden is zit MeHeer steviger dan ooit hoog in zijn Ivoren Toren. En omdat De Toren hoger geworden is, is er voor de allerergste raddraaiers, veelal leden van de Bende der Bonden, extra plaats onderin De Toren zodat zij te druk zullen zijn met het beklimmen van De Ladder naar De Top om nog langer te mopperen en te sippen”.

“Briljant! Zo doen wij het! Druk die Opties! Strooi ze uit! Geeft met gulle hand namens mij!” Zo geschiedde, en kort daarop ontsteeg een schor gejuich de krochten der bedienenden. Het crapuul toog weer aan het harde werk, verlangend kijkend naar een rijk futurum. Iedereen, van Hoog tot Laag, tevreden.

En Het Getal werd al maar langer.

Secreet Aris trekt zich schielijk terug in zijn schurftig schamel schakot. De Cirkel van Hoogmoed is weer bijna rond. Van Aandeel naar Bonus, van Bonus naar Optie, van Optie naar Ondergang: dat is de IJzeren Wet van De Ivoren Toren. De huidige MeHeer zal spoedig vallen, gillend met zijn piepend stemmetje, spartelend met zijn spichtige beentjes, zwaaiend met zijn sprietige armpjes, zijn pukkelig gezicht te pletter op De Werkvloer. Een nieuwe MeHeer zal verrijzen, van een verre, minder imposante Ivoren Toren. Gedreven door tomeloze ambitie, vol gloedvolle plannen om Het Getal tot oneindiger groottes te laten rijzen.

De immer voortgaande Verandering naar Het Zelfde. Alleen Secreet Aris was, is en blijft. Én Ad Junct. Én Con Trol. Én Stake Holder.

En Het al maar Langer wordende Getal.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s