Zwangerschapsonderbreking?

Er gingen de nodige Eigen Kracht Conferenties aan vooraf. De familie, onder aanvoering van provinciale grootouders – de tot dan toe door de familie aangewezen opvoeders – was lange tijd niet overtuigd van de handelingsbekwaamheid van de natuurlijke ouders, de gemeenten. Uiteindelijk echter werd het pleit beslecht en werden de anticonceptiemaatregelen voor de gemeenten beëindigd. Een heuse zwangerschapsgolf was het gevolg.

Zoals het aanstaande ouders betaamd gingen zij allen hard aan de slag. Want er valt veel te regelen als je zwanger bent….. Vlinders en zenuwen gierden en gieren – samen met de hormonen – door het gemeentelijke lijf.

Volgens afspraak zullen de provinciale grootouders de zorg van de eerdere kinderen van de gemeenten nog even continueren. Tot 1 januari 2015. De aanstaande ouders kunnen zich dan bezig houden met het op orde brengen van het huis en de kinderkamer. De grootfamilie zal inmiddels zorg dragen voor een goede opvoedpolis.

Na enige maanden van blijde verwachting komen de eerste tegenslagen: de grootfamilie – net als enkele van de provinciale grootouders – blijkt de kunst van het loslaten (een oerprincipe bij opvoeden) niet erg goed te verstaan. Het gevolg is een opvoedpolis waaruit blijkt dat de ouders weliswaar verantwoordelijk worden voor de opvoeding, maar dat de grootfamilie bepaalde hoe dat moet gebeuren.

De verenigde vergadering van de grootfamilie bekrachtigt ondertussen enige malen het eerdere resultaat van de Eigen Kracht Conferentie, maar stookt met de nodige sceptische opmerkingen bij tijd en wijle wel stevig in de onderlinge familierelaties. Vooral neef Teeven, de politieman in de familie, neemt zijn rol volgens velen net iets te serieus. En als ook familiearchitect Plasterk meent dat er eerste grotere huizen moeten komen, voordat de ouders verantwoordelijk kunnen worden voor de opvoeding van de kinderen, zinkt het prille geluk de aanstaande ouders wel heel erg stevig in de schoenen.

De verwachtingsvolle ouders protesteren – terecht – luid en hevig tegen de door de grootfamilie opgestelde opvoedpolis. Onder verwijzing naar de afspraken die gemaakt werden in de Eigen Kracht Conferentie eisen zij meer ruimte voor eigen opvoedvrijheid. Zij vinden gehoor bij oom Martin. Er moet daarvoor wel wat water door de rijn, maar: de nieuwe opvoedpolis bevalt de aanstaande ouders toch veel beter.

Met familiearchitect Plasterk wordt ook een stevig robbertje gevochten over de door hem opgestelde huisvestingseisen. Hem wordt te verstaan gegeven dat het niet moet gaan over de vierkante meters, maar om de kwaliteit van opvoeden. En dat, zo vertellen zij de familiearchitect, heeft echt meer te maken met nabijheid van de ouders. Oom Plasterk neemt vervolgens wat gas terug; denken de aanstaande ouders. Vervolgens echter komt de voormalige professor terug met een nieuw plan. De omvang van het huis blijkt daarin minder relevant, maar… de ouders moeten nu wel eerst met hun buren bindende afspraken hebben over het gebruik van een aantal gemeenschappelijke voorzieningen.

Inmiddels is ook oom Leonard Geluk eens langs geweest. Hij is het hoofd van de voor begeleiding van de zwangerschap ingestelde prenatale controle. Zijn inspectieronde levert een kritisch rapport op. In het bijzonder voor de grootfamilie. Hij spiegelt de grootfamilie voor dat zij het de aanstaande ouders ook wel erg lastig tot onmogelijk maken om hun ouderlijke verantwoordelijkheden te nemen. Alles wat de jonge gezinnen moeten weten over het zwangere lijf, de kindjes, en wat je verder allemaal moet regelen blijkt onvoldoende voorhanden. In het bijzonder blijkt er onvoldoende inzicht in en uitzicht op de voor de opvoeding beschikbare middelen. Ook duidelijkheid over het aantal kinderen dat verwacht wordt ontbreekt.

Het verenigde familieberaad ziet in dit kritische geluid van oom Leonard voldoende aanleiding om de familieoudsten eens stevig aan de tand te voelen. Een stevig debat volgt. En er worden harde noten gekraakt. Menig lid van de verenigde familievergadering brengt tijdens het familieberaad de optie van een onderbreking van de zwangerschap – een enkeling spreekt zelfs van een abortus – ter tafel. Je kunt en wilt het bijna niet geloven. Het zijn niet de natuurlijke ouders die tekort schieten, maar de grootfamilie!

Het is wederom oom Martin die het prille levensgeluk van de gemeenten weet te redden. Hij spreekt zijn vertrouwen in de aanstaande ouders onomwonden uit en belooft de verenigde familievergadering snel te komen met een duidelijk zwangerschapsboekje. Hij maakt bovendien duidelijk dat het moeilijkste van bevallen is dat je moet durven en kunnen vertrouwen op je omgeving. Dat je weet wat er wanneer gaat of moet gebeuren. En daarop, zo stelt hij, is hij en de grootfamilie aanspreekbaar.

Oom Martin’s boodschap van vertrouwen en acceptatie wordt uiteindelijk door het verenigde familieberaad geaccepteerd. En daarmee is – vooralsnog – de dreiging van een zwangerschapsafbreking weggenomen.

Nu maar hopen dat alle ooms en tantes hun gedrag daarop afstemmen en zo de condities voor de aanstaande ouders verbeteren. En in de richting van de aanstaande ouders zeg ik: geniet vooral van de komende periode. Doe wat moet en laat wat later kan maar even zitten. Een kamertje en dergelijke is misschien wel leuk, maar helemaal niet noodzakelijk. Veiligheid bieden zit hem niet in meubeltjes en een kamertje maar in de aandacht en zorg die jullie bieden. Dat is dus veel belangrijker. En bovendien, een wiegje naast het bed van de ouders is zeker de eerste tijd bij de hand en veel gezelliger. Dat kamertje komt dan later wel in orde. Voor het overige moeten de kinderen te eten hebben, kleertjes aan kunnen en verschoond kunnen worden. Maar laten we eerlijk zijn: dat weten jullie zelf ook wel. Dat ligt namelijk allemaal nogal voor de hand. Geniet dus met gezond verstand van de spannende tijd die komen gaat.

Sterkte bij de bevalling en daarna, want het is lang niet altijd makkelijk (maar wel mooi en ook leuk). En laat je ondertussen vooral niet gek maken door al de goedbedoelende maar betwetende bemoeials. Afsluitend daarom een paar tips om met hen om te gaan:
• Als zij (ongevraagd) advies geven, verwerp dit dan niet. Bedank hen voor hun bijdrage en voeg er (op een tactvolle wijze) je eigen ideeën aan toe.
• Vraag ook niet om hun mening. Daarmee geef je hen de kans om zich ermee te bemoeien en maak je je afhankelijk van hun instemming.
• Probeer niet de discussie van de betweters te winnen, maar maak op een positieve manier gebruik van hun kennis.
• Maak er een gewoonte van om ze af en toe een compliment te geven. Zij zijn daarvoor meestal erg gevoelig. Geef ze dus vooral ook het gevoel belangrijk te zijn, maar overdrijf het niet en blijf zelf de baas!
• Weiger ongevraagde uiteenzettingen waarin de betweter jou de les leest.

1 comment

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s