Alleen word je beperkt door je eigen zwaktes

• Als er sprake is van een verbinding tussen mensen, in wat voor vorm van samenwerking dan ook, gebeuren er dingen die anders niet zouden gebeuren (Jim Coleman).

Ajax heeft zich vorige week verzekerd van de derde landstitel op rij. Het team acteerde in deze wedstrijd zoals je van een kampioen mag verwachten. De club domineerde op basis van verzorgd positiespel.

Bij positiespel gaat het erom de beste stelling te bereiken. Hierbij gaat het erom dat de spelers weten waar ze moeten lopen. En kansen creëren door de juiste vrije speler te vinden. Goed positiespel is bij teamspel een erg belangrijk onderdeel van de training. Logisch, want het is de belangrijkste vaardigheid voor teamspelers. Maar ook in andere sporten, zoals het dam-, schaak- en pokerspel kennen wij die term.

Helaas wordt positiespel veelal – zo niet uitsluitend – beschouwd als een sportterm. Voor veel partijen die werkzaam zijn binnen het sociaal domein (en daarbuiten) valt er naar mijn mening juist veel te leren van dit positiespel.

De spelers in het sociaal domein staan – ieder voor zich én samen – voor een grote opgave. Er spelen immers grote veranderingen voor hen en de inwoners voor en met wie zij werken! Niet alleen hebben we te maken met een economische crisis die het uiterste van ons vergt om te overleven. Ook moeten we anticiperen op de gevolgen van veranderingen en een doorgaande stijging in geografische samenstelling, krimp- en groeiregio’s. Bovendien moeten we het pensioen- en het zorgstelsel- ingrijpend veranderen om de boel betaalbaar te houden. En dat, terwijl de vergrijzing (verzilvering) zorgt voor een uitstroom uit het arbeidsproces.

Hoe houden we ons staande in deze storm van veranderingen? Een ding is duidelijk: niemand van ons is alleen in staat om oplossingen te bedenken en door te voeren. Daarin zijn we van elkaar afhankelijk.

Samenwerken en samenspel vormen een mogelijke oplossing om samen te investeren in de juiste maatregelen En juist die samenwerking – en in het bijzonder het positiespel – is daarbij een punt van zorg. Vanuit diverse invalshoeken verneem ik signalen – en constateer ik die ook zelf – dat er belemmeringen zijn en dat samenwerking soms goed, maar (te) vaak niet goed verloopt.

Samenwerken en samen werken. Zij worden nog wel eens door elkaar gehaald. Tussen samen werken en samenwerken gaapt vaak een onoverbrugbare kloof. Niet zelden is samen werken een manier om stiekem te onderhandelen om de eigen positie centraal en veilig te stellen. Deze ‘zelfzuchtigheid’ is – ook in het voetbal – niet zelden de oorzaak van een complete mislukking van de fraai verwoorde doelstelling van het samenspel.

Bij echte samenwerking gaat het er om een deel van je eigen ruimte te gunnen aan een ander als daarmee het gezamenlijke doel efficiënter wordt bereikt. Dit veronderstelt een gezamenlijk doel dat transparant en afrekenbaar is.

Samenwerking wordt – naar mijn mening terecht – gezien en beschouwd als een oplossing voor het tijdig, op een kwalitatief hoog niveau en tegen aanvaardbare maatschappelijke kosten realiseren van de benodigde acties om de uitdagende opdracht binnen het sociaal domein vorm te geven.

Er wordt dan ook al veel samengewerkt en daar is ook niks mis mee. Tegelijkertijd kost die samenwerking vaak veel energie en is het resultaat daarvan niet of onvoldoende tastbaar. Niet zelden omdat er ondanks de samenwerking veel kennis en vaardigheden onbenut blijven. Daarom is het goed om onszelf steeds de vraag te stellen of we het wel efficiënt doen. Of dat er verbetering mogelijk is.

Samenwerken moet daarbij niet een zich zelf in stand houdend systeem worden. Of te gemakkelijk als een vanzelfsprekend uitgangspunt te worden genomen aan het begin van een samenwerkingsproces. Dan verzuimen wij het stellen van belangrijke vragen. Over de voorwaarden voor goede samenwerking bijvoorbeeld. En de aanwezigheid – of het ontbreken – daarvan .

Als samenwerking de motor achter de nodige en gewenste veranderingen moet zijn en wil blijven, is zicht op en inzicht in elkaars positie en in de onderlinge relatie tussen de spelers van belang. In de wetenschap dat die posities en relaties bij voortduring kunnen verschuiven dan wel veranderen. Goede en adequate samenwerking vraagt ook om ruimte voor de betekenis van die veranderende posities.

Zo las ik het verhaal van een meisje in een instelling voor licht verstandelijk beperkten. Zij formuleerde doelen op het gebied van zelfstandig wonen. Ze wilde graag leren koken. In praktijk kwam hier echter niets van terecht. Ieder keer had ze wel een reden (dopje stuk aan haar rolstoel) waardoor er niet gekookt werd. Haar moeder werd erg boos op ons omdat de gestelde doelen niet werden gehaald. Na lang praten kwam de aap uit de mouw. Het meisje was bang dat als ze zelfstandig zou worden ze haar moeder alleen zou gaan zien met kerstmis.

Samenwerken is teamwerk. En succesvol teamwerk vraagt om goed positiespel. Positiespel trainen is de (enige) manier om deze vaardigheid te verbeteren. Juist daarom lijkt mij een voortdurende training in positiespel dan ook nuttig voor alle spelers binnen het sociaal domein. Bij het spelen van het spel en het toedelen van de posities is het bovendien nodig duidelijk te maken welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden elk van de spelers heeft. Tenslotte moeten wij ook de wederzijdse belangen kennen. En weten welke risico’s de actoren op basis daarvan kunnen dan wel willen nemen. Al deze ingrediënten kunnen wij vervolgens vertalen naar een doelstelling die de samenwerking rechtvaardigt. Wanneer iedereen zich vervolgens coöperatief – ten dienste van het teamresultaat – opstelt, zijn uitstekende collectieve resultaten binnen handbereik.

Samenvattend
Een dynamisch sociaal netwerk kent een grote vorm van samenwerking gebaseerd op goed positiespel. Als echter de taken niet goed verdeeld zijn en iedereen werkt aan dezelfde taak of voor zijn of haar eigen gewin, dan is er maar één resultaat mogelijk: chaos. Alleen word je beperkt door je eigen zwaktes. Probeer maar eens tegelijk de veters van je schoenen te strikken en je haar te kammen.

Om effectief samen te werken moet je het werk en de posities dus verdelen. De posities worden bepaald door de primaire taak en kennis en kunde van de betreffende speler. De beschrijving van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden geeft daarbij een goed beeld van de posities van de speler. Deze positie bepaald voor een belangrijk deel de manier waarop daaromheen samenwerking vorm kan krijgen. Goed positiespel bundelt en versterkt daarbij de sterktes en minimaliseert zo de zwaktes.

Wederzijdse afhankelijkheid, échte samenwerking, wordt geboren als je niet denkt in termen van concurrentie, maar van gezamenlijk winnen. Als er daarbij sprake is van een verbinding tussen mensen, in wat voor vorm van samenwerking dan ook, gebeuren er dingen die anders niet zouden gebeuren.

3 comments

  1. Alleen ga je sneller, samen kom je verder. Eens Paul. Die echte samenwerking zal door gemeenten gestimuleerd moeten worden in vertrouwen en in vraaggerichtheid. En zonder regels die dat belemmeren. Dat zal allemaal niet direct lukken en zal een cultuuromslag van een paar jaar vragen en de nodige zelfkritiek bij alle betrokkenen, ook gemeenten zelf. Hoe ga jesturen op dit soort intrinsieke doelen? Een uitdaging!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s